KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014-2020

01/08/16
Kateřina Patočková

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014-2020 29.7.2016 – Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014–2020 proběhne v říjnu 2016. V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – opatření je zaměřeno na vysazování úhoře […]

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014-2020

29.7.2016 – Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014–2020 proběhne v říjnu 2016.

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – opatření je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce na projekty opatření 2.5. OP Rybářství 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  Podpora může být také poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů.

Příjem žádostí ve druhé výzvě bude probíhat od 11. 10. 2016 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly přijímány elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 31. 11. 2016 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené