KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PRV 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství

25/08/16

Seminář pořádaný ÚZEI ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Cílem semináře je seznámit potenciální žadatele s novými prioritami a pravidly, s obsahem nového PRV  na období 2014-2020 se

zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství.

Termíny seminářů:

29. září 2016 Česká lesnická akademie Trutnov

6. října 2016 Střední lesnická škola Hranice

Seminář je určen pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Účast na semináři je bezplatná. Přihlašovat se můžete na www.uzei.cz/akce.

Další informace naleznete v pozvánce – zde.