KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – aktualizace

01/08/16
Kateřina Patočková

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – aktualizace V Praze dne 28. července 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 400 Žádostí o dotaci v rámci operace 4.1.1 Investice do […]

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – aktualizace

V Praze dne 28. července 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 400 Žádostí o dotaci v rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, k tomuto dni bylo schváleno celkem 1 083 Žádostí o dotaci. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené