KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžné schvalování – aktualizace

01/08/16
Kateřina Patočková

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžné schvalování – aktualizace V Praze dne 28. července 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 90 Žádostí o dotaci v rámci operace […]

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžné schvalování – aktualizace

V Praze dne 28. července 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 90 Žádostí o dotaci v rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Ke dni 27.7.2016 bylo schváleno celkem 204 Žádostí o dotaci. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Více informací

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené