KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – průběžné schvalování – aktualizace

01/08/16
Kateřina Patočková

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – průběžné schvalování – aktualizace V Praze dne 28. července 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 23 Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.1 Technika […]

Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – průběžné schvalování – aktualizace

V Praze dne 28. července 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 27.7.2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 23 Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, k tomuto dni bylo schváleno celkem 117 Žádostí o dotaci. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené