KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF podepsal smlouvy s vítěznými agenturami veřejné zakázky na podporu značky Regionální potravina

16/08/16
Kateřina Patočková

SZIF podepsal smlouvy s vítěznými agenturami veřejné zakázky na podporu značky Regionální potravina Praha, 10. srpna 2016 – Výběrové řízení na propagační a informační kampaň na podporu Regionálních potravin, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) odstartoval v srpnu loňského roku, má své vítěze. O zakázku, která byla rozdělena do dvou samostatných částí, projevilo zájem devět […]

SZIF podepsal smlouvy s vítěznými agenturami veřejné zakázky na podporu značky Regionální potravina

Praha, 10. srpna 2016 – Výběrové řízení na propagační a informační kampaň na podporu Regionálních potravin, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) odstartoval v srpnu loňského roku, má své vítěze. O zakázku, která byla rozdělena do dvou samostatných částí, projevilo zájem devět agentur.

Nejvhodnější nabídky předložily společnosti COMTECH Group, spol. s r.o. pro první část a DEDEMAN s.r.o. pro část druhou.
Veřejná zakázka „Rámcová smlouva – propagační a informační kampaň na podporu Regionálních potravin“ v předpokládané hodnotě 57 milionů Kč byla na rozdíl od předchozích let rozdělena do dvou částí:

1. část – Strategická, kreativní, mediální a PR
2. část – Realizační a expoziční

Ve strategické, kreativní, mediální a PR části zvítězila z pěti agentur nabídka uchazeče COMTECH Group, spol. s r.o., která byla nejlépe ohodnocena v posuzování kvality nabízeného řešení a výborně obstála zejména v dílčích subkritériích s nejvyšší bodovou vahou. Ve svých návrzích užila výstižná a srozumitelná klíčová sdělení, postavena na silných slovech „vítěz/vítězství“, která jsou snadno pochopitelná pro všechny cílové skupiny. Toto zaměření také nejlépe koresponduje s principem udělování značky Regionální potravina, které probíhá formou soutěže, což ji odlišuje od dalších značek na trhu. Navržená kampaň měla dle hodnotící komise největší potenciál se razantně a specificky odlišit od podobných konkurujících projektů a posílit tak image celé značky, díky čemuž je velmi vysoký předpoklad vzrůstajícího zájmu spotřebitelů se všemi navazujícími výhodami pro producenty, zpracovatele i obchodníky. Uchazeč zároveň představil velmi dobrý koncept rozpracování komunikace do dvou navazujících kroků pro první a druhý rok, tedy nejprve ocenění jednotlivých potravin a posléze jejich posun ke spotřebiteli. Kampaň má schopnost trvale zvyšovat povědomí o značce i oceněných potravinách, a to i v dlouhodobém horizontu. Za mediální část agentury předkládaly pouze vzorová schémata mediálních plánů, protože samotný nákup mediálního prostoru bude probíhat přes veřejné zakázky. V tom to případě bude SZIF volit uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. V rámci posuzování nabídkové ceny pro první část veřejné zakázky, která měla 30% váhu, předložila společnost COMTECH druhou nejvýhodnější nabídku. Kvalita nabízeného řešení měla 70% váhu.

V realizační a expoziční části zvítězila z 6 posuzovaných agentur nabídka uchazeče DEDEMAN s.r.o. Nabídková cena i kvalita nabízeného řešení měly v této části veřejné zakázky stejnou váhu. Pro část „kvalita nabízeného řešení“ předložila vítězná agentura nejvhodnější nabídku, co se nabídkové ceny týká, umístila se na druhém místě. Cílem realizační a expoziční části bylo posouzení návrhů prezentace značky Regionální potravina na různých akcích včetně hosteskové i ochutnávkové podpory a kompletního zajištění. Nabídka společnosti DEDEMAN s.r.o. má vysokou úroveň pro prezentaci a prodej potravin a jejich technického vybavení z hlediska schopnosti přitáhnout pozornost spotřebitele. Navržené prezentace jsou atraktivní a bohaté, osloví nejenom primární cílovou skupinu, ale většinu příchozích všech věkových kategorií. Scénář akcí má velký potenciál pro přímou komunikaci a oslovení zákazníků, zvýšení informovanosti veřejnosti o značce i v otázce původu potravin a zahrnuje také edukačně nastavenou soutěž.

Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcových smluv na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře Regionálních potravin na období 2 let od podpisu smlouvy. K dnešnímu dni jsou již smlouvy s oběma agenturami již podepsány.

Cílem spolupráce s uvedenými agenturami je propagace značky Regionální potravina, edukace spotřebitelů v otázkách kvality potravina snaha o
rozšíření povědomí o značce i oceněných produktech u zákazníků.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

O značce „Regionální potravina“
Již sedmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z celkem 577 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Potravinářství