KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZPI intenzivně kontroluje dovoz a zpracování máku v ČR

03/08/16
Kateřina Patočková

SZPI intenzivně kontroluje dovoz a zpracování máku v ČR 02. 08. 2016 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci dlouhodobé a systematické kontrolní akce zaměřila na dodržování platné legislativy, zejména ze strany dovozců a zpracovatelů máku. Potravinářský mák je tradiční komoditou tuzemských pěstitelů a zpracovatelů a proto SZPI věnuje kontrole segmentu zvýšenou […]

SZPI intenzivně kontroluje dovoz a zpracování máku v ČR

02. 08. 2016 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci dlouhodobé a systematické kontrolní akce zaměřila na dodržování platné legislativy, zejména ze strany dovozců a zpracovatelů máku. Potravinářský mák je tradiční komoditou tuzemských pěstitelů a zpracovatelů a proto SZPI věnuje kontrole segmentu zvýšenou pozornost. Zároveň zde v posledním období dochází k nárůstu pochybení souvisejících s dovozem odpadního technického máku ze zahraničí, který bývá vydáván za tuzemský. Technický mák je často následně upravován pomocí termostabilizace tak, aby mohl být nabízen jako potravina.

SZPI dosud prověřila celkem 551 šarží máku na tzv. sledovatelnost, tj. zda provozovatelé mohou doložit původ máku. Ve dvou případech inspektoři zjistili, že provozovatel původ máku není schopen doložit. Dále ve 13 případech inspektoři prokázali, že provozovatelé nesplnili svou povinnost nahlásit dovoz máku ze zahraničí nejméně 24 hodin před příjezdem na místo určení podle vyhlášky č. 172/2015. Plných 53 provozovatelů nesplnilo povinnost registrovat svou činnost u SZPI.

Navazující analýzu bezpečnosti máku SZPI zaměřila především na ověření přítomnosti morfinových alkaloidů, těžkých kovů a reziduí pesticidů. SZPI ve třech případech prostřednictvím laboratorního rozboru prokázala přítomnost nadlimitního množství picoxystrobinu (pesticid  s fungicidním účinkem). Dále jeden vzorek byl kontaminovaný nadlimitním množstvím semen merlíku a laskavce a dvě šarže vykazovaly nežádoucí smyslové změny – pach po žluknutí. U zjištěných případů SZPI  uložila opatření, aby nedocházelo k opakování nežádoucí situace.

U dvou šarží v řádovém objemu stovek kilogramů SZPI zjistila, že nejsou dle požadavku platných předpisů označeny jako mák upravený termostablizací. Jde o proces umělého snížení obsahu morfinu u máku, který je primárně pěstovaný jako technický – farmaceutický. Tento mák je následně upraven pro sekundární využití v potravinářství. V případě využití termostabilizace je nezbytné, aby takto upravený mák doprovázela informace o způsobu úpravy potraviny a bylo zajištěno adekvátní informování odběratelů i spotřebitelů, kteří mají nárok se seznámit se skutečností, že jde primárně o technický mák upravený na potravinářský.

Vzhledem k výsledkům kontrol se bude inspekce předmětnému segmentu nadále intenzívně věnovat.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce »

Zařazeno v Potravinářství