KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Metodiky výpočtu finančního zdraví 16. 9. 2016

30/09/16
Kateřina Patočková

19. 9. 2016 Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná aktualizovaná Metoda výpočtu finančního zdraví

Aktualizace Metodiky výpočtu finančního zdraví 16. 9. 2016

19.9.2016 – Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná aktualizovaná Metodika výpočtu finančního zdraví (dále jen „Metodika“).

Aktualizace Metodiky byla provedena zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která byla v Metodice následně promítnuta a také z důvodu lepší specifikace celkového konceptu podmínek hodnocení finančního zdraví pro žadatele, kteří jsou vázáni tuto podmínku plnit.

V Metodice došlo k formální změně uspořádání jednotlivých kapitol, nicméně z obsahového hlediska nedošlo k zásadním změnám. Metodika v úvodu nově obsahuje výčet subjektů, na které se podmínka plnění finančního zdraví nevztahuje. Dále došlo ke sladění některých pojmů s obecnou částí Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Metodika blíže specifikuje postup hodnocení finančního zdraví včetně identifikace podkladů pro hodnocení finančního zdraví a jejich kontroly.   

Přílohy

    Metodika pro výpočet finančního zdraví – aktuální znění (16. 9. 2016) (PDF, 757 KB)
    Výpočet FZ (XLS, 783 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené