KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (NITRÁTOVÁ SMĚRNICE) v České republiceInvestiční podpora PRV – III. kolo

02/09/16
Ing. Eva Chromečková

Semináře pro zemědělce21. 9. 2016 Brno3. 10. 2016 Znojmo10. 10. 2016 Břeclav12. 10. Brno

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje,

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

a

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Státní zemědělský intervenční fond

 

ve spolupráci s

Okresní agrární komorou Blansko,

 Okresní agrární komorou Brno-město a Brno-venkov,
Okresní agrární komorou Břeclav,
Okresní agrární komorou Hodonín
Okresní agrární komorou Vyškov

 

Vás zvou na semináře

 

                                                                                           Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC

 

                                                                                                                                  (nitrátová směrnice) v České republice

Investiční podpora PRV – III. kolo

který se koná

od 9:00 hodin

21. září 2016 (st)Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova MZe ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

3. října 2016 (po)Velký zasedací sál, 1.patro, Městský úřad, náměstí Armády 8, 669 02 Znojmo

10. října 2016 (po)Velká zasedací místnost, 1.patro, Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

12. října 2016 (st)Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova MZe ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

Přednášejí:

RNDr. Jan Dovrtěl – poradce v registru MZe ČR

Ing. Václav Říha – ředitel RO Brno, SZIF 

Ing. Ludmila Fibingrová – referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, SZIF

MVDr. Ivan Veselý – referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, SZIF

 

Program semináře:

1.           Aktuality ze SZIF

2.           Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky

3.           Investiční podpora PRV – III. Kolo

4.           Novinky a změny v cross-compliance

 

Seminář je bez vložného.

Organizační zabezpečení:

 

Ing. Václav Říha, SZIF Brno, tel.: 541 614 177
Ing. Marcela Pokorná, OAK Blansko, tel.: 605 586 572,
Ing. Aleš Holas, OAK Brno-město a Brno-venkov, tel.: 602 513 467,
Ing. František Bureš, OAK Vyškov, 731 462 624,
MVDr. Ivan Veselý, SZIF Znojmo, tel.: 602 346 731
Ing. Milada Zimáková, OAK Hodonín, tel.: 606 790 787,
Antonín Osička, OAK Břeclav, tel.: 724 062 190,
Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960,
Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794

Za spoluorganizátory:

 Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jm kraje
 Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje