KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr Jurečka: Chceme podpořit život a podnikání v malých obcích, připravujeme slevy na pojistném i zvýhodněné podnikatelské úvěry

30/09/16
Kateřina Patočková

20. 9. 2016 Ministr zemědělství Marian Jurečka připravuje balíček opatření, který má pomoci lidem žijícím v nejmenších obcích ve znevýhodněných oblastech

Ministr Jurečka: Chceme podpořit život a podnikání v malých obcích, připravujeme slevy na pojistném i zvýhodněné podnikatelské úvěry

20.9.2016 – Ministr zemědělství Marian Jurečka připravuje balíček opatření, který má pomoci lidem žijícím v nejmenších obcích ve znevýhodněných oblastech. Zaměstnanci ve zhruba dvou tisícovkách obcí by mohli získat slevu 500 korun na sociálním pojištění, místní podnikatelé až dvoumilionový zvýhodněný úvěr.

„Rodinné podnikání je základem venkova, malí a střední podnikatelé hrají klíčovou roli při zaměstnávání lidí na vesnicích, zajišťují zde základní infrastrukturu a obslužnost. Právě proto je chceme podporovat, aby se i lidem v těch nejmenších obcích žilo dobře,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Počet obcí do 500 obyvatel se neustále snižuje, mezi lety 2001 a 2014 jich ubylo 6,6 %, počet obyvatel v těchto obcích klesl o 4,2 %. Důvody pro odchod lidí do větších měst jsou především problémy s hledáním práce či podstatně větší riziko ohrožení chudobou. Mladí lidé se navíc bojí zakládat vlastní firmy a raději se nechají zaměstnat u nadnárodních firem ve velkých městech.

„Chceme připravit speciální úvěry pro podnikatele, kteří realizují své aktivity ve znevýhodněných oblastech. Dle plánu by mohli získat až dva miliony korun na rozvoj podnikání, navíc s možností snížení jistiny úvěru až do výše 15 tisíc Euro,“ uvedl ministr Jurečka.

Úvěry by byly splatné do šesti let, prvních 12 měsíců od uzavření smlouvy by si žadatelé mohli odložit splátky jistiny úvěru. Určené by byly jen pro podnikatele, kteří realizují své aktivity v podprůměrně hodnocených obcích (dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj obce, které mají v Úhrnu rozvojových znaků obcí hodnocení do 49 bodů včetně).

Druhou variantou podpory podnikatelů ve znevýhodněných oblastech má být subvence části úroků z komerčních úvěrů. Podpora státu by mohla dosáhnout maximálně 4 % z úroků, a to pouze u úvěrů do 10 milionů korun.

„Chceme-li udržet život v malých obcích a nemít z nich skanzeny, musíme v nich udržet malé podnikání. Koloniál, hospoda, farma nebo řemeslné služby jsou základem života každé vesnice. Zabezpečení financování malých firem a udržení zaměstnanců v obcích je pro nás prioritou, proto jsme rádi, že jsme se na této podoře s ministerstvem zemědělství dohodli,“ řekl předseda Asociace malých a středních podnik a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Vláda podporuje rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Uvažuje se proto o kapitálovém posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, která má jako 100% státem vlastněná banka předpoklady pro financování především malého a středního podnikání.

Lidé ze znevýhodněných obcí, kteří jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru, by podle plánu ministra Jurečky mohli získat slevu na sociálním pojištění ve výši 500 korun za měsíc.

„Nárok na slevu by ale měli pouze lidé, jejichž vyměřovací základ je nižší než 1,5 násobek průměrné mzdy. Předpokládáme, že by se to mohlo týkat více než 386 tisíc obyvatel ze dvou tisíc obcí,“ řekl ministr Jurečka.

Dle statistických údajů se v České republice počet obyvatel venkova neustále zvyšuje, avšak pouze u obcí nad 500 obyvatel. U menších obcí je trend opačný, mezi roky 2001 a 2014 ubylo téměř 250 obcí do 500 obyvatel, počet lidí, kteří zde žijí, se snížil o 36 tisíc.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené