KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Postup nebezpečné nákazy skotu z Balkánu se zatím podařilo díky vakcinaci zpomalit 

16/09/16
Ing. Eva Chromečková

14. 9. 2016 – Postup nebezpečné virové nákazy – nodulární dermatitidy skotu – Evropou směrem z Balkánu se díky rychle provedené vakcinaci na postižených a ohrožených územích podařilo zpomalit či zcela zastavit.

 

Postup nebezpečné nákazy skotu z Balkánu se zatím podařilo díky vakcinaci zpomalit

V Praze dne 14. 9. 2016 – Postup nebezpečné virové nákazy – nodulární dermatitidy skotu – Evropou směrem z Balkánu se díky rychle provedené vakcinaci na postižených a ohrožených územích podařilo zpomalit či zcela zastavit. Vyplývá to z informací, které zazněly v závěru minulého týdne na ministerské konferenci v bulharské Sofii k onemocnění mezinárodně známém jako Lumpy Skin Disease (LSD). Současný stav vývoje nákazy přesto naznačuje, že ji již nelze na území EU chápat jako exotickou a představuje reálnou hrozbu, kterou je třeba řešit komplexně. To si vyžádá mimo jiné změny v unijní legislativě a intenzivní spolupráci jednotlivých zemí.

Jak již Státní veterinární správa (SVS) informovala v tiskové zprávě v polovině srpna: http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_evropou-se-siri-nebezpecna-virova-nakaza.html, první výskyt nákazy na území Evropské unie byl hlášen v loňském roce z Řecka, kam bylo onemocnění zavlečeno z Turecka. V dubnu letošního roku se LSD rozšířila do Bulharska a Makedonie a následně i do dalších zemí balkánského poloostrova. Odborníci odhadovali rychlost jejího šíření až na zhruba 30 kilometrů denně. Díky spolupráci mezi Evropskou komisí, členskými státy a třetími zeměmi se podařilo v předchozích týdnech provést na některých územích vakcinaci u téměř sta procent skotu. Přispěla k tomu především rychlá distribuce vakcíny z evropské vakcinační banky postiženým zemím. Evropská komise již oznámila, že zamýšlí změnit legislativu tak, aby bylo nakládání s vakcinovanými zvířaty a produkty z nich méně omezující.

Ze závěrů konference, které zástupci téměř dvou desítek členských i nečlenských zemí EU (včetně zástupce české Státní veterinární správy) přijali, mimo jiné vyplývá nutnost prohloubení regionální spolupráce a výměny informací mezi zeměmi postiženými LSD a těmi jimž nákaza hrozí. Delegáti se shodli také na podpoře výzkumu v oblasti přenosu nákazy. Před nutnou revizí stávající legislativy EU k LSD bude nezbytné dopracovat ochranná opatření ve vztahu k onemocnění tak, aby byly zároveň minimalizovány neodůvodněné dopady na obchod se živočišnými produkty, živými zvířaty či genetickým materiálem.

Pro zavedení preventivní vakcinace v České republice není v současné době důvod. SVS přesto nákazovou situaci nadále bedlivě sleduje a v případě dalšího šíření je připravena neprodleně reagovat. Vakcinační program, jehož schválení Evropskou komisí je nutné pro zahájení vakcinace v případě její potřeby, je připraven a v dohledné době bude zaslán Evropské komisi.

Nodulární dermatitida skotu byla v minulém týdnu také jedním z bodů jednání neformálního zasedání ředitelů veterinárních služeb zemí EU v Piešťanech, jehož se v uplynulém týdnu zúčastnil také ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Jednat se o ní bude také na konferenci regionálních ředitelů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v Lisabonu, které se ústřední ředitel SVS rovněž v nadcházejících dnech zúčastní.

Mgr. Petr Pejchal
www.svscr.cz

zdroj: Státní veterinární správa ČR, www.svscr.cz »