KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvánka na seminář: Program rozvoje venkova 3. kolo

07/09/16
Kateřina Patočková

PRV 3. kolo

Pozvánka na seminář: Program rozvoje venkova 3. kolo

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře
Program rozvoje venkova 3. kolo
27. září 2016
9,00 – 12,30 hod přednáškový sál – budova Státní veterinární správy Slezská 100/7, Praha – Vinohrady

Cílem semináře bude diskuse účastníků za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe se zaměřením na následující témata:

 • Představení Celostátní sítě pro venkov a plánované aktivity pro rok 2017
 • Informace k Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
 • Představení operací
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech
 • Hodnocení finančního zdraví
 • Předávání zkušeností se zadávacím/výběrovým řízení
 • SZIF – časté chyby ve způsobu zadávání, příklady dobré a špatné praxe
 • Různé, diskuse

 

Přednášejí:

 • odborný konzultant – Ing. Lubomír Tomek (Agroteam CZ s.r.o.)
 • pracovníci SZIF

 

Účast na semináři je bezplatná.
Rezervace účastníků – e-mail: martin.benda@szif.cz

 

Za organizátory srdečně zvou Ing. Zdeněk Procházka, ředitel Regionálního odboru Praha, Státní zemědělský intervenční fond
Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka Krajské informační středisko

 

Pozvánka ke stažení

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Akce a semináře