KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

XIX. Celostátní konference: Pozemkové úpravy jako nástroj adaptace na měnící se klima

30/09/16
Kateřina Patočková

Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

XIX. Celostátní konference: Pozemkové úpravy jako nástroj adaptace na měnící se klima

Datum: 5.10.2016  8:30 – 6.10.2016  13:00 
Místo konání: Hotel Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 
Kontakt: 
vojtechova@agroprojekce.cz, tel.: 728 918 070 
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) 

Srdečně vás zveme na XIX. celostátní konferenci: Pozemkové úpravy jako nástroje adaptace na měnící se klima. 

Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

Konference se bude konat pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Témata konference:

Generel vodního hospodářství krajiny ČR:

    klimatické změny a jejich negativní dopady na zemědělskou krajinu,
    výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR,
    predikce změn a vymezení nejzranitelnějších oblastí a míst krajiny,
    adaptační opatření na projevy extrémních hydrologických jevů,
    příznivé ovlivnění mezoklimatu a retence krajiny a akumulace vody,
    tvorba inteligentní zemědělské krajiny schopné reakce na dopady klimatických změn,
    spolupráce hlavních partnerů při správě a tvorbě ohrožené zemědělské krajiny,
    vodohospodářské a protierozní stavby při pozemkových úpravách.

Nové technologie:

    tvorba digitálního modelu,
    nové technologie identifikace plošných odvodnění, moderní způsoby propagace pozemkových úprav.

Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka (PDF, 433 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »