KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zrušení licenční povinnosti od 6. listopadu 2016 pro vývoz a dovoz obilovin

30/09/16
Kateřina Patočková

Zrušení licenční povinnosti od 6. listopadu 2016 pro vývoz a dovoz obilovin Praze dne 19. září 2016 – Zrušení licenční povinnosti od  6.  listopadu  2016 pro vývoz a dovoz obilovin Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/12371, které vstoupilo v platnost  dne  6.  srpna  2016, ruší ode dne 6. listopadu 2016 licenční povinnost pro […]

Zrušení licenční povinnosti od 6. listopadu 2016 pro vývoz a dovoz obilovin

Praze dne 19. září 2016 – Zrušení licenční povinnosti od  6.  listopadu  2016 pro vývoz a dovoz obilovin Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/12371, které vstoupilo v platnost  dne  6.  srpna  2016, ruší ode dne 6. listopadu 2016 licenční povinnost pro vývoz a dovoz obilovin. Zrušení licenční povinnosti se týká  produktů  následujících  kódů  kombinované  nomenklatury:  10011900,  ex  10019900,  10029000, 10039000, 10049000, 10059000, 10079000, 11010015, 230310, 23033000, ex 23080040 a 23099020.

Na žádost držitele licence se finanční záruka vztahující se k vydaným licencím pro výše uvedené produkty uvolní, pokud doba platnosti licence neskončila ke dni 6. listopadu 2016 a licence byla k tomuto datu využita pouze částečně nebo nebyla využita vůbec. Pro vývozy a dovozy s datem zápisu v licenci do 5. listopadu 2016 se řídí současnou legislativou EU2.

Licenční povinnost nadále zůstává pro dovoz obilovin v rámci celních kvót spravovaných metodu souběžného zkoumání v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 2016/1237.    

Kontaktní osoba: 
Ing. Eva Rychlíková
Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk
Tel. + 420 222 871 431
Email: eva.rychlikova@szif.cz


1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008

2 Nařízení Komise (ES) č. 376/2208, ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty.

 

Původní informace ke stažení

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené