KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Panorama potravinářského průmyslu

17/10/16

Panorama potravinářského průmyslu Tato zpráva má odborné i širší veřejnosti poskytnout celkový pohled na aktuální situaci a rámcový stav potravinářského průmyslu v ČR. Délka časových řad a výběr indikátorů k tomu dává potřebný základ. Komentáře jsou stručné, při snaze na základě dat a kvalitativních zjištění interpretovat dosažené výsledky. Jednotlivé části zprávy uzavírá shrnutí a další […]

Panorama potravinářského průmyslu

Tato zpráva má odborné i širší veřejnosti poskytnout celkový pohled na aktuální situaci a rámcový stav potravinářského průmyslu v ČR. Délka časových řad a výběr indikátorů k tomu dává potřebný základ. Komentáře jsou stručné, při snaze na základě dat a kvalitativních zjištění interpretovat dosažené výsledky. Jednotlivé části zprávy uzavírá shrnutí a další perspektiva hodnocených odvětví, resp. oborů.
Rok vydání: 2016
Cílová skupina: Široká veřejnost
Tématické oblasti: Potravinářská výroba
ISBN: 978-80-7434-323-0
Vydavatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1

Přílohy

Panorama potravinářského průmyslu 2015 (PDF 1 MB)

Studie viz níže "Panorama potravinářského průmyslu" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.

Panorama potravinářského průmyslu 2014 (PDF 3 MB)

Panorama potravinářského průmyslu 2013 (PDF 1 MB)

Panorama potravinářského průmyslu 2012 (PDF 2 MB)

Panorama potravinářského průmyslu 2011 (PDF 4,5 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »