KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS

11/10/16
Kateřina Patočková

26. 10. 2016 Brno

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje,
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje
a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ministerstvo zemědělství ČR,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Státní zemědělský intervenční fondBilance organické hmoty v půdě
Vás zvou na seminář
1.       Úvod
 Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS
 
který se koná
 
od 9:00 hodin
26. října 2016 (st)Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova MZe ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

Program semináře:
      1.        Úvod
      2.        Protierozní kalkulačka
      3.        Bilance organické hmoty v půdě
      4.        Půdoochranné technologie
 
Seminář je bez vložného.
Organizační zabezpečení:
Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960,
Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794
 
Za spoluorganizátory:
Ing. Václav Říha, ředitel RO, Brno
Ing. Václav hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jm kraje
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje