KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina letos již posedmé

31/10/16

Regionální potravina letos již posedmé Praha, 26. října a 2016 – O tom, že je sedmička magické číslo, není pochyb a soutěž Regionální potravina 2016 to tak trochu potvrzuje. Při letošním, sedmém, ročníku bylo oceněno historicky nejvíc výrobků, a to 110. Zároveň jich byl také přihlášen rekordní počet: 1475. Soutěže v jednotlivých krajích pro letošní […]

Regionální potravina letos již posedmé

Praha, 26. října a 2016 – O tom, že je sedmička magické číslo, není pochyb a soutěž Regionální potravina 2016 to tak trochu potvrzuje. Při letošním, sedmém, ročníku bylo oceněno historicky nejvíc výrobků, a to 110. Zároveň jich byl také přihlášen rekordní počet: 1475. Soutěže v jednotlivých krajích pro letošní rok skončily, pro ten nadcházející se už připravují. Popularita značky roste, což dokládá i nový průzkum agentury STEM/MARK.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin do 250 zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Projekt probíhá formou soutěží, kde se vybírají nejlepší produkty z našich regionů v devíti kategoriích. V každé z nich může za každý kraj získat ocenění pouze 9 výrobků. Vítěz získává právo zdarma užívat značku na svém výrobku po dobu čtyř let.

Výrobek přihlášený do soutěže musí být v daném kraji nejenom vyroben, ale i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 %, hlavní surovina přitom musí být 100% tuzemského původu. Mají tedy pevnou vazbu k regionu, zároveň se může jednat o krajové speciality, jakýsi unikát, který se jinde nevyrábí.

Spotřebitelům značka usnadňuje orientaci mezi výrobky, je zárukou, že se jedná o kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Zákazníci jednoznačně vědí, od koho si potravinu kupují. Díky krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny nejen čerstvější a chutnější, ale zároveň i ekologičtější, protože čím blíž jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Přínosem je také podpor a zaměstnanosti v daném regionu, protože prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 444 výrobců s 1 475 výrobky. Největší zájem byl o kategorie Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas a Pekařské výrobky včetně těstovin. Nejvíce přihlášených výrobků bylo v Ústeckém kraji, dále pak v Jihomoravském a Zlínském kraji. Za sedm let trvání soutěže obhájilo držení značky 21 výrobků.

V současné době mohou zákazníci nalézt značku Regionální potravina na 577 výrobcích. Více informací je na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, kde je zároveň ke stažení i mobilní aplikace, která seznámí zájemce se všemi oceněnými výrobky a navede zákazníka k nejbližší prodejně regionálních potravin. Oceněné výrobky lze vyhledat podle jejich názvu nebo regionu v mapě.

Výzkum znalosti značek kvality potravin v ČR

Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK v průběhu července 2016 provedl kvantitativní výzkum znalosti značek kvality potravin v ČR. Průzkum se uskutečnil na reprezentativním vzorku české populace ve věkové kategorii 15 – 55 let, celkem u 1 043 respondentů.

KLASA drží prvenství jako nejznámější značka kvality u nás, a to ve spontánní (49 %) i podpořené znalosti (87 %). Regionální potravina se umístila na třetím místě.

Povzbudivý je trend, že se dvě třetiny spotřebitelů díky značkám více zajímají o kvalitu potravin a o české potraviny vůbec. Jsou dokonce ochotni si za ně připlatit. Začínají upřednostňovat čerstvost a kvalitu, přičemž ženy obecně kladou důraz na první z charakteristik, muži zase více straní kvalitě ve smyslu méně chemie, umělých náhražek a konzervantů. České potraviny preferuje zhruba polovina nakupujících a je spíše toho názoru, že se za poslední roky kvalita zlepšila. Rovněž je většina zákazníků přesvědčena, že české potraviny jsou lepší než zahraniční.

Zákazníci dnes mají větší zájem o edukaci týkající se potravin, než tomu bylo v minulosti. Zároveň je ale stále hodně spotřebitelů, kteří jsou primárně orientováni na cenu. Z těchto důvodu SZIF letos v červenci spustil osvětovou kampaň AKADEMIE KVALITY na podporu kvalitních potravin. Jejím cílem je spotřebitele seznamovat s benefity kvalitních potravin a vysvětlovat jim, jak kvalitu vlastně poznají. Součástí kampaně je i právě probíhající spotřebitelská soutěž „Střihněte si naše výhry!“ Hlavním komunikačním pilířem celého projektu jsou webové stránky www.akademiekvality.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručníhofondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.