KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář Elektronická evidence tržeb (EET)

21/10/16
Kateřina Patočková

úterý 8. 11. 2016, Kotlářská 53, Brno

Pozvánka na seminář
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
který se koná
 
 
DNE: 8. listopadu 2016 (úterý)
ČAS: 8:30 – 13:00 hodin
MÍSTO: zasedací místnost SZIF č. 01, přízemí, Kotlářská 53, 602 00 Brno
Přednášející:
– pracovníci Oddělení evidence tržeb finančního úřadu pro Jmk
Program semináře:
8:30 – 9:00           Prezence účastníků, zahájení
9:00 – 13:00         Obecné kroky k zákonu o EET
                             Kroky potřebné ke vstupu do systému EET
                             Problematika zjednodušeného režimu
                             Vystavení účtenek v praxi
                             Dotazy a odpovědi
Účastnický poplatek 100 Kč za osobu. Platba účastnického poplatku – při prezenci před konáním semináře.
Organizační zabezpečení:
Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960, Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794, e-mail:rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz
Za spoluorganizátory:
SZIF – Ing. Václav Říha, ředitel RO
RAK Jmk – Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jm kraje
                     Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje