KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZPI si připomíná 30 let existence, ohlédnutí spojí s charitativní akcí

21/10/16
Kateřina Patočková

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) si v říjnu 2016 připomíná 30 let své existence

SZPI si připomíná 30 let existence, ohlédnutí spojí s charitativní akcí

20. 10. 2016 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) si v říjnu 2016 připomíná 30 let své existence. V uplynulém období úřad prošel řadou zásadních změn a stabilizoval se v pozici jednoho ze základních nástrojů státu v ochraně práv spotřebitelů a poctivých provozovatelů v potravinářství. V roce 2015 SZPI uskutečnila 43,483 kontrol, provedla 467,000 laboratorních analýz, zjistila 3,841 závadných šarží potravin a pravomocně uložila pokuty v celkové výši 141,304,500 korun. Inspekce disponuje přes 550 zaměstnanci, z nichž 15 působí jako experti v orgánech EU.

Úřad začal fungovat ve struktuře podobné dnešní schválením zákona o vzniku České zemědělské a potravinářské inspekce č 63/1986 Sb. V roce 1992 bylo rozhodnuto o přesunu ústředí úřadu do Brna a počet krajských inspektorátů se snížil na sedm, každý inspektorát měl v kompetenci dva kraje. Současný název Státní zemědělská a potravinářská inspekce úřad získal přijetím zákona o SZPI č. 146/2002 Sb.

 

Vznik vysoce specializovaných laboratoří v Praze a Brně v roce 2003 znamenal obrovský kvalitativní skok při identifikaci nebezpečných a falšovaných potravin. Pražská laboratoř se začala orientovat mj. na zjišťování přítomnosti pesticidů. Zatímco metody a vybavení z roku 1986 umožňovalo identifikovat 11 pesticidů výhradně v potravinách živočišného původu, současné špičkové vybavení obsluhované mezinárodně respektovanými odborníky dokáže zjistit přítomnost více než 500 pesticidů u potravin živočišného i rostlinného původu a to v koncentracích 100x nižších, než před třiceti lety.

 

Laboratoř brněnského inspektorátu SZPI – orientovaná mj. na analýzy vína -, spustila v roce 2005 v ČR unikátní zařízení, tzv. nukleární magnetickou rezonanci. Ta dokáže analyzovat potraviny na úrovni distribuce izotopů v molekulách a u vína představuje právně nezpochybnitelnou metodu pro zjišťování přidané vody, geografického a botanického původu. Před spuštěním zařízení bylo možné některé způsoby falšování vína prokazovat jen omezeně. Např. přídavek vody vyhodnocovala skupina degustátorů senzoricky, geografický původ se prokazoval z dokumentace a botanický původ nebylo možné nijak kontrolovat. Od spuštění zde bylo analyzováno 3723 vzorků, alespoň v jednom parametru nevyhovělo 361 vzorků.

 

SZPI je pevně zakotvena v mezinárodních strukturách pro boj s nebezpečnými a falšovanými potravinami. Od roku 2003 je národním kontaktním místem v ČR pro Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a od loňského roku i národním kontaktním místem v ČR pro Evropský systém spolupráce pro boj s falšovanými potravinami (AACS).

 

Jako jeden z prvních úřadů státní správy ČR se v r. 2005 stala SZPI držitelem certifikátu ISO 9001, což výrazně přispělo k transportnímu fungování úřadu a předvídatelnosti a jednotnosti postupu jeho složek.

 

Evropsky unikátní projekt zveřejňování výsledků kontrol potravin státním orgánem dozoru – web Potraviny na pranýři – navštívilo přes 4 miliony spotřebitelů a hlasy veřejnosti získal v letech 2012, 2013 a 2014 cenu českého internetu Křišťálová lupa. Projekt se od té doby rozrostl o mobilní aplikaci (68,092 stažení), účet na Facebooku (19,600 liků) aTwitteru (4,463 fanoušků).

 

V loňském roce inspektorům SZPI přibyla povinnost kontrolovat i provozy společného stravování – restaurace, rychlá občerstvení, pivnice, vinotéky, cukrárny apod. a rozšířily se tak stávající kontroly maloobchodního a velkoobchodního prodeje potravin a výroby potravin neživočišného původu.

 

Součástí připomínky 30 let existence úřadu je také charitativní akce ve prospěch OPS Women for Women „Obědy dětem“, která cíleně podporuje děti z neúplných rodin tak, aby ve školách nehladověly. Akce má formu dobrovolné sbírky mezi zaměstnanci a dražby fotografií věnovaných zaměstnanci.

 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce »