KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění MZe a ČMSCH, a. s. pro žadatele dotačního podporgramu 20.A.b.

25/10/16
Kateřina Patočková

Na základě některých dotazů upozorňují žadatele o dotaci v rámci dotačního programu 20.A.b

Upozornění MZe a ČMSCH, a. s. pro žadatele dotačního podporgramu 20.A.b.

V Praze dne 21. října 2016 – Ministerstvo  zemědělství  a  Českomoravská  společnost  chovatelů,  a.  s.  na  základě některých  dotazů  upozorňují  žadatele  o  dotaci  v  rámci  národního  dotačního podprogramu  20.A.b.  Podpora  provádění  faremní  diagnostiky  mastitid  dojnic,  že jednou z podmínek plnění pro přiznání dotace je, že žadatel zajistí u dojnic zapojených v kontrole mléčné užitkovosti metody A plošné stanovení počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka v souladu s platným zněním „Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti“ pro kontrolní rok 2016 – 2017.

Splnění této podmínky znamená její dodržení po celou dobu daného období tj. od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 u všech dojnic na daném hospodářství – ne pouze u části dojnic či v některé stáji daného hospodářství nebo pouze v některých měsících daného období. Pojem plošné stanovení počtu somatických buněk znamená jeho průběžné provádění z individuálního vzorku mléka v rámci kontroly mléčné užitkovost. Za celé sledované období tak bude možné vyplácet maximální sazbu podpory až 350 Kč oproti roku 2016, kdy sledované období bylo pouze pětiměsíční a sazba do 146 Kč.

Tento dotační podprogram byl vytvořen cíleně nejen jako podpora zlepšení životních podmínek dojnic, kde zdravá mléčná žláza je velmi důležitým ukazatelem, ale také zásadním způsobem přispívá k naplnění kvalitativních ukazatelů mléka stanovených pro režim kvality mléka Q CZ.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené