KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úprav

14/11/16
Kateřina Patočková

Dne 8. 11. 2016 schválil ministr zemědělství Marian Jurečka aktualizaci znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úprav

9.11.2016 – Dne 8.11.2016 schválil ministr zemědělství Marian Jurečka aktualizaci znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Na základě změn provedených v Obecné části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „obecná Pravidla“) pro 3. kolo příjmu žádostí, byla provedena aktualizace obecných podmínek také v Pravidlech pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Konkrétně se jedná o úpravu v kapitolách Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace, Žádost o dotaci, Provádění změn, Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace a Žádost o platbu. Tyto kapitoly byly dány do souladu s obecnými Pravidly pro 3. kolo příjmu žádostí s ohledem na specifika dané operace.

Dále došlo také k úpravě specifických podmínek Pravidel operace, byla upravena míra kofinancování EZFRV/ČR s ohledem na schválenou 2. modifikaci programového dokumentu, dále byla upravena kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, preferenční kritéria a číselník výdajů operace. Tyto změny nemají zásadní charakter, spíše upřesňují pravidla čerpání dotace v rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy.       

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

Přílohy

Pravidla – Obecné a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 aktualizovaná pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy včetně REVIZÍ (PDF, 903 KB)

Pravidla – Obecné a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 aktualizovaná pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy – ČISTOPIS (PDF, 837 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené