KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova ze dne 28. 11. 2016

30/11/16
Kateřina Patočková

Na základě četných dotazů od žadatelů v rámci 3. kola příjmu žádosti k výsledkům doporučení žádosti uvádíme následující vysvětlení

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova ze dne 28. 11. 2016

V Praze dne 28. listopadu 2016 – Na základě četných dotazů od žadatelů v rámci 3. kola příjmu žádostí k výsledkům doporučení žádostí uvádíme následující vysvětlení. Státní zemědělský intervenční fond dne 24. listopadu 2016 doporučil na základě finanční částky stanovené Ministerstvem zemědělství celkem 4064 žádostí o dotaci 3. kola příjmu žádostí za více než 6,3 miliardy korun.

Vzhledem k výši finančních prostředků určených pro 3. kolo bylo po dohodě Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu rozhodnuto, že část doporučených žádostí o dotaci bude administrována až v rámci standardních lhůt pro 4. kolo příjmu žádostí – včetně dokládání příloh k žádosti o dotaci (předběžně předpokládáme v květnu 2017). Doporučené žádosti, které budou administrovány až v rámci standardních lhůt pro 4. kolo příjmu žádostí, byly v seznamech žádostí zveřejněných v pátek 25. listopadu zveřejněny jako „Čekatelé“. Rozdělení žádostí bylo provedeno vzhledem k výši finančních prostředků pro 3. kolo resp. dle řazení žádostí podle umístění v seznamu, tj. žádosti s vyšším počtem bodů bude SZIF administrovat nejdříve.

Žadatelé, jejichž žádosti o dotaci byly zařazeny do kategorie Čekatel, budou s dostatečným časovým předstihem informováni o administraci 4. kola příjmu žádostí prostřednictvím webových stránek SZIF a přímým sdělením adresovaným na emailové adresy uvedené v žádostech o dotaci a na Portálu farmáře.

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené