KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola PRV – Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – Výsledky

23/11/16
Kateřina Patočková

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola PRV – Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – Výsledky V Praze dne 21. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 21. listopadu 2016 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů. Všech 26 […]

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola PRV – Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – Výsledky

V Praze dne 21. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 21. listopadu 2016 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů. Všech 26 zaregistrovaných žádostí bylo zařazeno do kategorie Doporučen.  
Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen nebo Náhradník, předložit povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) v termínu do 31. 1. 2017. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené