KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu – materiály z workshopu ze dne 13.10.2016

18/11/16
Kateřina Patočková

Dne 13. října 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný workshop určený pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu – materiály z workshopu ze dne 13.10.2016

1.11.2016 – Dne 13. října 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný workshop určený pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů. Cílem workshopu bylo seznámit přítomné s aktuálním stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.

Workshop se zaměřil na systém certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů s vazbou na připravované legislativní změny a řešení závad, které jsou zjištěny v rámci prováděných kontrol.  Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů. K uvedeným tématům probíhala průběžně diskuze, což považujeme za velký přínos této akce.

Workshop navazoval na seminář konaný na začátku roku v Brně a s ohledem na ohlasy od zúčastněných bude ÚKZÚZ v pořádání workshopů na toto téma pokračovat i v následujícím roce. ÚKZÚZ je nadále nápomocen při řešení požadavků vývozců a výrobců dřevěných obalů, aby se situace na tomto úseku zlepšovala.

Přílohy

    Regulované škodlivé organizmy vázané na DOM (PDF, 3 MB)
    Podmínky dovozu a vývozu zboží prostřednictvím dřevěných obalů (PDF, 6 MB)
    Registrace zařízení k hubení ŠO a výrobců DOM –aktuální stav a připravované změny (PDF, 1 MB)
    Současná situace v ošetřování a označování dřevěných obalů (PDF, 1 MB)
    Video ze školení (MP4, 2 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Akce a semináře