KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská komise přijala Roční pracovní program pro rok 2017 na propagaci zemědělských produktů

30/11/16
Kateřina Patočková

Komise přijala Roční pracovní program na rok 2017 s celkovým rozpočtem 133 mil. EUR určeným na realizaci informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

Evropská komise přijala Roční pracovní program pro rok 2017 na propagaci zemědělských produktů

V Praze dne 28. listopadu 2016 – Komise přijala Roční pracovní program na rok 2017 s celkovým rozpočtem 133 mil. EUR určeným na  realizaci informačních a propagačních opatření  na  podporu  zemědělských  produktů  na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Na základě pracovního programu bude v lednu 2017 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů. Navrhující organizace z České republiky mohou žádat o podporu na tyto programy, Evropská unie na ně přispívá částkou ve výši 70 – 85% celkových nákladů.

Více informací k propagačním opatřením naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu.
Roční pracovní program je zveřejněn v sekci Ke stažení – Legislativa.

Kontaktní údaje: propagace_eu@szif.cz

Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené