KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

11/11/16
Kateřina Patočková

Kurz je určen zájemcům o danou tematiku, začínajícím zemědělcům, kteří si chtějí rozšířit znalosti a odbornost a zájemcům o dotace z EU

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

akreditovaný u MZe ČR – evid.č. 043/46568/2016-Mze.
Kurz je určen zájemcům o danou tematiku, začínajícím zemědělcům, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost a zájemcům o dotace z EU.

Cíl kurzu

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah a rozsah kurzu

    Pěstování zemědělských plodin
    Chov hospodářských zvířat
    Zemědělská technika a technologické linky
    Ekonomika podnikání
    Základy obsluhy informačních technologií
    Základy zemědělského práva a politiky
    Zásady bezpečnosti a hygieny práce
    Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
    Zpracování projektu
    Praxe

Teorie 195 hodin (pro získání osvědčení je nutná minimálně 75% účast na výuce).
Výuka bude probíhat na středisku školy v Kadani (5. května 680, Kadaň)

Praxe 105 hodin (praxi si účastníci zajišťují sami a probíhá ve Vámi zvoleném podniku)

Ukončení kurzu

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá ze dvou částí, z teoretické zkoušky a z obhajoby samostatně písemně vypracovaného projektu dle individuálního zadání.

Termín kurzu

Zahájení výuky únor 2017 (výuka bude probíhat ve všedních dnech od 14:30 a v sobotu od 9:00)

Ukončení kurzu nejpozději do konce dubna 2017

Cena kurzu a přihlášky

Zájemci doručí přihlášku do 20. 1. 2017 na adresu školy: SŠ technická, gastronomická a automobilní 5. května 680, Kadaň (osobně, či poštou). Kurz se uskuteční při účasti minimálně 10 osob.
Cena kurzu je 14 100 Kč (nutné zaplatit před zahájením kurzu).

Kontakt

Mgr. Daniel Novotný – tel. 731 576 659 e-mail novotny@tgacv.cz 

 

Leták ke stažení

Přihláška ke stažení