KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Letošní rok provází silné výskyty mšic

02/11/16
Kateřina Patočková

Nesilnější vzorek za celou dobu sledování mšic v ČR čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšic broskvoňové.

Letošní rok provází silné výskyty mšic

31.10.2016 – V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.

Podzimní letová vlna mnoha druhů hospodářsky škodlivých druhů mšic byla letos velmi časná. Pokles migrace byl zaznamenán v prvním říjnovém týdnu a přispělo k němu mimo jiné výrazné ochlazení, které nepřálo aktivitě mšic.  V polovině října se však na pár dní oteplilo a přelet opět narůstal. V této době  byl na stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce. Tyto mimořádné odchyty jsou přičítány uplynulým třem mírným zimám, příznivým podmínkám pro množení mšic během vegetace a také tomu, že v posledních letech jsou zaznamenávány silné výskyt tohoto druhu v porostech ozimé řepky a hořčice na zelené hnojení. Pokud letošní zima nepřinese delší mrazivá období s teplotami pod – 12 °C, je velmi pravděpodobné, že i v příští sezóně může mšice broskvoňová způsobovat problémy nejen sadařům, ale také pěstitelům sadby brambor.
 

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »