KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

23/11/16
Kateřina Patočková

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby V souvislosti s nařízením Komise (EU) č. 2016/1613 a nařízením vlády č. 365/2016 Sb., se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, v platném znění. Podpora je poskytována s cílem kompenzovat producentům mléka […]

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

V souvislosti s nařízením Komise (EU) č. 2016/1613 a nařízením vlády č. 365/2016 Sb., se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, v platném znění.

Podpora je poskytována s cílem kompenzovat producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby klesající výkupní ceny vlivem pokračujícího ruského embarga a zamezit tak prohloubení narušení trhů. Podpora bude poskytována podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR) v celkové výši 559,2 mil. Kč.

Základním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 ks prasnic nebo 3 ks dojnic evidovaných v IZR k 30. 9. 2016. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat. Výši sazby zveřejní SZIF nejpozději do 15. 12. 2016.

Žádosti budou administrovat jednotlivá RO SZIF. Žádosti je možné zasílat od 15. 11. 2016 do 25. 11. 2016. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob podání a vyřízení žádosti je prostřednictvím Portálu farmáře. Další způsob podání je přes datovou schránku, e-podatelnu nebo v listinné podobě.

Pro urychlení administrace a tím i proplacení žádosti doporučujeme využít Portál farmáře.

Podpory budou proplaceny nejpozději do 30. 9. 2017 dle nařízení Komise, předpokládá se však rychlejší vyřízení.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslala všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 30. 9. 2016. Cílem je minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování žádosti a výplatu podpor.

Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. balíček) – aktualizace příručky pro žadatele – Na základě velkého počtu dotazů ze strany žadatelů byla k 21.11.2016 provedena aktualizace příručky pro žadatele, kterou Vám zasíláme v příloze. Byly doplněny podrobnější informace ohledně závazků žadatele a také kapitola s často kladenými dotazy.

Příručka pro žadatele spolu s dalšími informacemi je také ke stažení z webových stránek SZIF v sekci SZIF poskytuje / Společná organizace trhu / Živočišná výroba / Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. balíček) dole Ke stažení / Příručka a důležité informace
https://www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni-mpp2 

 

Příručka ke stažení

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené