KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin

29/11/16
Kateřina Patočková

Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin V Praze dne 25. 11. 2016 – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na český trh dostalo z Německa několik desítek kilogramů solených sušených ryb druhu plotice obecná, u nichž je podezření na obsah nebezpečného jedu botulotoxinu. SVS informaci od německých […]

Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin

V Praze dne 25. 11. 2016 – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na český trh dostalo z Německa několik desítek kilogramů solených sušených ryb druhu plotice obecná, u nichž je podezření na obsah nebezpečného jedu botulotoxinu. SVS informaci od německých dozorových orgánů obdržela prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.

Podle informací z Německa se měly u tamního konzumenta výrobku projevit příznaky otravy botulotoxinem (botulismu). Analýza vzorků ukázala přítomnost genů pro tvorbu botulotoxinu typu E. Momentálně probíhá podrobnější testování. Z důvodu předběžné opatrnosti přistoupil německý distributor k dobrovolnému stažení i dalších šarží, které byly mj. distribuovány i do České republiky. Stahování je pod dozorem SVS.

Identifikace výrobku:
Popis potraviny:     Sušené plotice (složení: Rutilus rutilus, sůl)
Distributor:         Monolith Süd GmbH, Ohmstr. 7, 71083 Herrenberg

Na český trh směřovaly šarže označené datem minimální trvanlivosti:
06. 11. 2016
20. 11. 2016
01. 01. 2017
29. 01. 2017
22. 02.2 017

Podle informací SVS směřoval výrobek v České republice k celkem devíti příjemcům, kteří již byli dodavatelem o případu informováni a výrobek stahují z prodeje. Do České republiky bylo doručeno pouze 54 kg výrobku. Spotřebitelům, kteří by ještě měli výrobek doma, doporučujeme vrácení v místě prodeje.
Další informace o produktu jsou k dispozici na stránkách německých úřadů (v němčině): http://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/app/process/warnung/detail17/19161

Mgr. Petr Pejchal
oddělení vnější komunikace

zdroj: Státní veterinární správa ČR, www.svscr.cz »

Zařazeno v Potravinářství