KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obecné podmínky podávání žádostí o dovozní a vývozní licence pro zemědělské produkty s platností od 6. 11. 2016

03/11/16
Kateřina Patočková

Obecné podmínky podávání žádostí o dovozní a vývozní licence pro zemědělské produkty s platností od 6. 11. 2016 V Praze dne 1. listopadu 2016 – Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována nová nařízení stanovující  podmínky  pro  dovozní  a  vývozní  licence  pro zemědělské produkty. Jedná se […]

Obecné podmínky podávání žádostí o dovozní a vývozní licence pro zemědělské produkty s platností od 6. 11. 2016

V Praze dne 1. listopadu 2016 – Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována nová nařízení stanovující  podmínky  pro  dovozní  a  vývozní  licence  pro zemědělské produkty. Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1237 (dále  jen  „nařízení  2016/1237)  a  prováděcí  nařízení  Komise  (EU)  č.  2016/1239  (dále  jen „nařízení  2016/1239). Zároveň  bylo v  Úředním věstníku  zveřejněno  i  sdělení  týkající se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty, které vyšlo pod číslem 2016/C 278/03 (dále jen „sdělení“).

Soubor ke stažení

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené