KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

16/11/16
Kateřina Patočková

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám

PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory rozhodlo představenstvo PGRLF.
Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného:

– 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

– 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

– 37% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

– 30% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění produkce sadebního materiálu lesních dřevin („Pojištění lesních školek“)

– 30% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

„Programy na podporu pojištění zemědělců považuji za jedny z nejdůležitějších v naší nabídce, cílem je usnadňovat pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců a tím také dosahovat vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám,“ řekl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.

Podpora pojištění je součástí koncepce ministerstva zemědělství a PGRLF, jejímž cílem je povzbudit zvláště tuzemskou produkci ovoce, vinné révy, brambor, zeleniny, chmele a dalších takzvaných citlivých komodit. Stejně tak se podpora týká chovatelů hospodářských zvířat. „Zemědělci a lesní hospodáři potřebují jistotu, že nedoplatí na ztráty způsobené přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, nebo škůdci rostlin,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.

Odhad celkového objemu finanční podpory pro všechny programy pojištění na rok 2016 dosahuje výše 447 milionů korun.
Přesná pravidla programů Podpora pojištění (týká se speciálních plodin, ostatních plodin a hospodářských zvířat), Pojištění lesních školek a Pojištění lesních porostů najdete na webu www.pgrlf.cz.

Příspěvek byl publikován 14. listopadu 2016 | Rubrika: Aktuality | Autor: Neli Vesselinova.

zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. »