KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Portál i mobilní aplikace SENOSEČ se osvědčují: Letos zachránily 553 zvířat

02/11/16
Kateřina Patočková

Portál i mobilní aplikace SENOSEČ se osvědčují: Letos zachránily 553 zvířat 27. 10. 2016 – Webový portál SENOSEC.CZU.CZ a letos nově spuštěná mobilní aplikace SENOSEČ nesou ovoce. V letošní sezóně se díky nim podařilo před smrtí zachránit 553 zvířat, z toho 183 mláďat. To je více než trojnásobný nárůst oproti roku 2015. Na projektu spolupracují […]

Portál i mobilní aplikace SENOSEČ se osvědčují: Letos zachránily 553 zvířat

27. 10. 2016 – Webový portál SENOSEC.CZU.CZ a letos nově spuštěná mobilní aplikace SENOSEČ nesou ovoce. V letošní sezóně se díky nim podařilo před smrtí zachránit 553 zvířat, z toho 183 mláďat. To je více než trojnásobný nárůst oproti roku 2015. Na projektu spolupracují od roku 2014 Česká zemědělská univerzita, MŽP, dobrovolníci a myslivci.

„Projekt Senoseč online prokazatelně nese ovoce. Loni, v prvním roce provozu portálu a před spuštěním mobilní aplikace, jsme začínali zhruba se stovkou zachráněných zvířat a dvěma tisíci zaregistrovaných uživatelů. Za letošní sezónu tato čísla několikanásobně vzrostla. Zachráněných zvířat je letos 553 a registrovaných uživatelů z řad zemědělských podniků, zemědělských pracovníků, myslivců i dobrovolníků přibylo o dalších 1400. Zvýšila se i plocha, na níž záchranné akce před senosečí probíhaly, což bylo na víc než 5 100 hektarech. Spolupráce mezi skupinami, kde dříve vázla komunikace, se tak úspěšně rozvíjí. Právě zlepšení komunikace příslušných skupin, a tak i více zachráněných zvířat byly hlavní důvody, proč jsme se do projektu pustili, a já jsem rád, že se oba cíle daří naplňovat. Je to i díky v červnu nově spuštěné mobilní aplikaci SENOSEČ [1], ale také díky podpoře projektu od zastřešujících organizací myslivců či zemědělských podniků, které jej doporučily mezi svými členy,“ shrnuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Těší mne, že práce studentů naší univerzity má konkrétní a přínosné výsledky pro praxi. Nejlepší studentské aplikace jsme ocenili letos v únoru při vyhlášení vítězů soutěže [2]. Aplikaci Senoseč pro Android naši studenti Pavel Junek a Radomil Holík dopracovali pro ostrý provoz a dali k dispozici ke stažení přes Google Play v červnu [3]. Za tu dobu si ji stáhly stovky nových uživatelů [4], kteří pomáhali v terénu se záchranou zvěře před senosečí,“ vysvětluje rektor ČZU Jiří Balík.

„Studentská aplikace pro operační systém Android nabízí zatím přihlášení pro roli dobrovolníka. Ten hlásí úhyny či nálezy živých zvířat nebo se přihlašuje na preventivní akce. V další sezóně bychom chtěli stávající mobilní aplikaci pro Android doplnit o funkce pro role myslivce a zemědělce – oba mohou zakládat akce, na něž se pak můžou dobrovolníci hlásit, což v současné době činí přes webový portál,“ uvádí Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakulty ČZU, který stál spolu s proděkanem Romanem Kvasničkou u zrodu projektu. „Výhodou mobilní aplikace např. je, že můžete data zadat do systému rovnou na poli, i když nemáte zrovna internet. Data se uloží v offline režimu a do databáze se nahrají, jakmile se chytrý telefon dostane k datovému signálu,“ dodává Bartoška.

„Po letošní sezóně sečí ČZU, která provoz portálu zajišťuje, eviduje celkem 553 zachráněných nebo vyplašených zvířat před sečí, z toho 183 mláďat, nejčastěji srnčí zvěře, a také nárůst registrací. Nejvíce přibylo dobrovolníků, ale oproti loňské sezóně je víc zejména zemědělských podniků nebo soukromých zemědělců. Těch přibylo 153, a víc je i zaregistrovaných mysliveckých spolků a myslivců,“ vypočítává Roman Kvasnička, proděkan Provozně ekonomické fakulty ČZU.

Miloslava Landová z iniciativy Za Živou krajinu, která se aktivně účastní akcí v terénu a pomáhá s organizací dobrovolníků, oceňuje, že portál i aplikace umožňují rychlou a operativní domluvu. „Naše komunikace je teď rychlejší také díky mobilní aplikaci a hlavně příjemnější, protože vše jde udělat přímo na poli.“

„Svůj podíl na rozšíření portálu mezi zúčastněné skupiny má kromě nové mobilní aplikace zejména informování Státního zemědělského intervenčního fondu. Ten rozeslal svým podnikům doporučení, aby portál i aplikaci využívaly. Pozitivní dopad má rovněž aktivní zapojení Českomoravské myslivecké jednoty, která letos projekt podpořila mezi svými členy,“ říká Lubomír Hajný z honebního společenstva Staříč na Ostravsku. Záchraně zvířat před sečením travních porostů se věnuje už několik let a projekt SENOSEČ od začátku podporuje ve svém regionu i jinde v ČR.

„Webový portál i aplikace mají naši plnou podporu, protože podle nás můžou přispět ke snížení ztrát na zvěři, ke kterým každoročně při senosečích dochází. Proto jsme portál i aplikaci doporučili našim členům, kterých máme na 63 tisíc, skrze naše webové stránky i časopis Myslivost,“ uzavírá jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná.
Příloha – tabulky, Senoseč 2016 (PDF, 145 kB)

Poznámky:

[1] Tato mobilní aplikace vznikla díky spolupráci MŽP a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. MŽP v rámci studentské soutěže poskytlo 100 000 Kč na tvorbu nejlepších aplikací pro mobily a tablety, které jsou kompatibilní s portálem SENOSEC.CZU.CZ, který ČZU spolu s MŽP spustily v r. 2015. Více najdete na tomto odkazu.

[2] Více o studentské soutěži a jejích výsledcích najdete na tomto odkazu.

[3] K dispozici je rovněž doplňková verze pro Windows Phone, kterou naprogramovali studenti Ladislav Böhm a Jakub Podroužek.

[4] V Google Play je evidováno více než 500 stažení.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz

Josef Beránek
tiskový mluvčí České zemědělské univerzity
Tel.: +420 774 557 699
E-mail: beranek@rektorat.czu.cz 

zdroj: Ministerstvo životního prostředí »