KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ BIO V REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZJISTĚTE VÍC O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINÁCH VE VAŠEM KRAJI

14/11/16
Kateřina Patočková

Získejte detailní informace o ekologických farmách a výrobcích biopotravin v Moravskoslezském kraji

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ BIO V REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZJISTĚTE VÍC O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINÁCH VE VAŠEM KRAJI

Získejte detailní informace o ekologických farmách a výrobcích biopotravin v Moravskoslezském kraji. Zjistěte víc o možnostech odběru biopotravin i o zajímavých ekozemědělských projektech, které v regionu probíhají. I vy můžete ovlivnit, jakým způsobem hospodaří zemědělci ve vašem okolí.
Zjistit víc o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve vašem kraji můžete v sérii seminářů, které pořádá Bioinstitut o.p.s.

Seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Moravskoslezském kraji se koná 22. 11. od 9:00 hod do cca 13:00 hod v Opavě, na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole (Tyršova 867/34) a je určen pro širokou veřejnost se zájmem o ekologické zemědělství. Vítáni jsou studenti, pedagogové, zástupci veřejné správy, zájemci o komunitní zemědělství, dodavatelé a prodejci potravin a všichni se zájmem o jídlo z blízka.

Těšit se můžete na prezentace ekologických sedláků, kteří v regionu nabízí kvalitní hovězí biomaso (Zemědělská farma Jan Hořák, Farma George), mléčné kozí výrobky (Ekofarma Šťastná koza) či úspěšně vyrábí ovocné šťávy (Vitaminátor s.r.o.). O tom, jak lze za přijatelnou cenu pravidelně přímo z farmy získávat čerstvé biopotraviny a co znamená komunitou podporované zemědělství (tzv. KPZ), budou vyprávět Ing. Alena Malíková z Regionálního centra Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a Asociace místních potravinových iniciativ a Pavel a Gabriela Šelongovi, kteří takovou "KPZ" jako jedni z prvních v ČR provozují. Systém kontroly a základní rozdíly mezi bio a konvenční produkcí vysvětlí Ing. Milan Berka z kontrolní organizace KEZ o.p.s. O rozvoji ekologického zemědělství v Moravskoslezském kraji krátce poví Ing. Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.) a Mgr. Sylva Horáková (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.).

Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR Bioinstitut, o.p.s.  
Koordinátorka projektu:  Ing. Andrea Hrabalová, andrea.hrabalova@ctpez.cz, tel.: 737 852 515
Komunikace s médii:  Mgr. Kateřina Čapounová, media@ctpez.cz, tel.: 602 522 335

Detailní informaci o semináři najdete v přiložené pozvánce.

Zařazeno v Akce a semináře