KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled doporučených žádostí o podporu pro OPATŘENÍ 2.2.B) ze 4. VÝZVY PŘIJMU OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

16/11/16
Kateřina Patočková

Přehled doporučených žádostí o podporu pro OPATŘENÍ 2.2.B) ze 4. VÝZVY PŘIJMU OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 V Praze dne 2. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory  na  projekty: Opatření 2.2. záměr b) Diverzifikace  akvakultury Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 a zákona č.106/1999 Sb., […]

Přehled doporučených žádostí o podporu pro OPATŘENÍ 2.2.B) ze 4. VÝZVY PŘIJMU OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

V Praze dne 2. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory  na  projekty: Opatření 2.2. záměr b) Diverzifikace  akvakultury Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
Přehled doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu název subjektu, název projektu (včetně uvedení opatření), místo realizace projektu (NUTS 3), výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.
U doporučených Žádostí o podporu u Opatření 2.2. záměr b) je žadatel povinen doložit na příslušný RO SZIF kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou  s  dodavatelem  do  2  měsíců  od  vyhotovení  tohoto  seznamu.  Doručení probíhá prostřednictvím Portálu farmáře. Vybrané přílohy, které budou moci být vzhledem k jejich velikosti, případně formátům, předloženy v listinné podobě, jsou uvedeny  v  Seznamu  dokumentace  z výběrového/  zadávacího řízení.  V případě,  že  projekt  využívá přímého  nákupu  nebo přímé objednávky, dokumenty ke kontrole nepředkládá.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené