KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 5. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

16/11/16
Kateřina Patočková

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 5. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 V Praze dne 3. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory  na  projekty: Opatření  2.2.  záměr a) Investice  do akvakultury, Opatření  2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Opatření […]

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 5. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

V Praze dne 3. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory  na  projekty: Opatření  2.2.  záměr a) Investice  do akvakultury, Opatření  2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:
„Přehled  zaregistrovaných  Žádostí  o  podporu  pro 2.  a  5. výzvu  přijmu  žádostí  v  rámci  OP Rybářství a to v rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a záměru)“.
Všichni níže uvedení žadatelé o podporu souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím  a  zákona  č.  101/2000  Sb.,  ochraně osobních údajů.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené