KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu žádostí PRV – operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – průběžné schvalování – aktualizace 16. 11. 2016

21/11/16
Kateřina Patočková

Státní zemědělský a intervenční fond dne 15. 11. 2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR prvních 17 žádostí o dotaci v rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Další schválené Žádosti o dotaci budou postupně zveřejňovány v rámci kontinuálního příjmu žádostí a následného průběhu schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu žádostí PRV – operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – průběžné schvalování – aktualizace 16. 11. 2016

V Praze dne 16. listopadu 2016 – Státní zemědělský intervenční fond dne 15. 11. 2016 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR prvních 17 Žádostí o dotaci v rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí stanovenou Pravidly.
Další schválené Žádosti o dotaci budou postupně zveřejňovány v rámci kontinuálního příjmu žádostí a následného průběžného schvalování.

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené