KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF zahájí příjem žádostí 2. balíčku mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic

15/11/16
Kateřina Patočková

Od 15. listopadu začíná Státní zemědělský intervenční fond přijímat žádosti na další mimořádné opatření, které zlepší současnou situaci v živočišné výrobě

SZIF zahájí příjem žádostí 2. balíčku mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic

Praha 11. listopadu 2016 – Od 15. listopadu začíná Státní zemědělský intervenční fond přijímat žádosti na další mimořádné opatření, které zlepší současnou situaci v živočišné výrobě. Jedná se o letos již druhý balíček mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic.
Podpora se bude vyplácet podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR). Celkem je pro české chovatele určena částka 559,2 milionu korun.

Podpora má za cíl kompenzovat producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby klesající výkupní ceny způsobené vlivem pokračujícího ruského embarga, a zamezit tak prohlubující se narušení trhů.
Dotace bude poskytována podle počtu kusů zvířat evidovaných v IZR v celkové výši 559,2 milionu korun.
Hlavním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 kusů prasnic nebo 3 kusů dojnic evidovaných v IZR k 30. září 2016. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství na základě počtu žadatelů a jejich zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 kusů zvířat.
Sazby zveřejní SZIF nejpozději do 15. prosince 2016.
Vedle hlavního kritéria souvisejícího s počtem zvířat je žadatel dále povinen v období od 25. listopadu 2016 do 30. dubna 2017 splnit jeden z uvedených závazků, a to jak pro podporu na dojnice, tak i prasnice (pokud tedy žadatel chová prasnice i dojnice, je zapotřebí splnit 2
závazky):

1. dočasné nenavyšování produkce mléka/vepřového masa,
2. členství v organizaci producentů mléka/vepřového masa,
3. účast v akreditovaném režimu jakosti mléka/vepřového masa,
4. účast v režimu ekologického zemědělství,
5. absolvování školení o finančních nástrojích a řízení rizik producentů mléka/vepřového masa organizovaného Ministerstvem zemědělství/Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

SZIF přijímá žádosti od 15. do 25. listopadu 2016.
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob podání a vyřízení žádosti nabízí Portál farmáře.
V případě, že bude žadatel potřebovat pomoc při vyplňování a podání žádosti, může se obrátit na naše zaměstnance Oddělení příjmu žádostí a LPIS.
 
V souvislosti s tímto opatřením Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslala všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 30. září 2016. Cílem je minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování žádosti a výplatu podpor.
Bližší informace a podmínky k žádostem budou od 14. listopadu zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v sekci SZIF poskytuje/Společná organizace trhu / Mimořádná opatření (www.szif.cz/cs/mimoradna-opatreni); samotná žádost bude od 15. do 25. listopadu k dispozici
na Portálu farmáře a zároveň i na webu SZIF.
V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na infolinku SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky.
Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Živočišná výroba