KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Třetí kolo Programu rozvoje venkova: velká příležitost pro malé farmáře

29/11/16
Kateřina Patočková

Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV) získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. Podpora pomůže zejména rozvoji zemědělských, lesnických i potravinářských podniků

Třetí kolo Programu rozvoje venkova: velká příležitost pro malé farmáře

25.11.2016 – Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV) získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. Podpora pomůže zejména rozvoji zemědělských, lesnických i potravinářských podniků. V tomto kole byli velmi úspěšní malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní zemědělský intervenční fond, platební agentura Ministerstva zemědělství, totiž doporučil přibližně 94 % jejich žádostí.

„Naším záměrem je podporovat malé zemědělce, kteří žádají o příspěvek na menší projekty. Proto jsme jako novinku zařadili do tohoto kola Programu rozvoje venkova možnost požádat o podporu na nákup běžných zemědělských strojů, například traktorů. Jsem opravdu rád, že drobní farmáři byli tak úspěšní, a proto můžeme vyhovět více než devadesáti procentům jejich žádostí. Pomůže jim to při jejich podnikání,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Další novinkou v tomto kole bylo, že požádat o příspěvek mohl i mladý začínající zemědělec, který v oboru pracuje 5 let. Dosud mohli o tuto podporu požádat jen farmáři podnikající 2 roky. Na příspěvek pomáhající s rozjezdem hospodaření tak dosáhne více zemědělců.

Ve třetím kole PRV bylo podáno celkem 5 065 žádostí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doporučil k financování 4 064 z nich. Žadatelé se nejvíce zajímali o podporu na investice například na pořízení ustájovacích a chovatelských zařízení, skladů na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva, druhotných produktů živočišné výroby nebo na nosné konstrukce trvalých kultur. Těchto žádostí SZIF zaregistroval 3 853. Celková výše podpory ve třetím kole PRV je 6,3 miliardy korun, které poskytl unijní i český rozpočet.

Projekty malých zemědělců představují celkem 2 038 doporučených žádostí. To je téměř 94 % ze všech žádostí, které malí zemědělci předložili. Získat by tak mohli dotace ve výši přibližně 791 milionu korun, což je víc než 12 % finančního objemu celého třetího kola PRV. Oproti prvnímu kolu PRV jde o navýšení o více než 10 %. V rámci Investic do zemědělských podniků získali malí farmáři dokonce 22 % z částky určené na tuto operaci.

Vzhledem k výši alokace bude v rámci standardních termínů pro třetí  kolo příjmu žádostí administrováno 2 719 žádostí o dotaci (dotace za více než 5,2 miliardy korun). Zbývajících 1 345 žádostí (dotace za více než 1,1 miliardy korun) bude administrováno až v rámci standardních termínů jarního čtvrtého  kola příjmu žádostí PRV (od května 2017).

SZIF už na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů, u kterých doporučuje, nebo naopak nedoporučuje poskytnutí dotace. Pokud někdo nestihl žádost pro 3. kolo podat nebo teprve o dalším rozvoji podnikání uvažuje, pak bude mít příležitost ještě v dalších letech, kdy bude v rámci jarního a podzimního kola v roce 2017 platit podobné rozložení operací, jako tomu bylo dosud.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené