KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesnění výkladů kódů způsobilých výdajů u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

02/11/16
Kateřina Patočková

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Upřesnění výkladů kódů způsobilých výdajů u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

26.10.2016 – Zveřejňujeme upřesnění výkladů kódů způsobilých výdajů u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“) pro 3. kolo příjmu žádostí, které ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil dne 14. 10. 2016, připojujeme upřesnění výkladu některých kódů způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Konkrétně se jedná o následující kódy způsobilých výdajů.

Kód 001 Spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií

 • 001.01 Náklady na mzdu a odměnu nebo výdaje za služby brokera či jiné osoby, která bude v rámci operační skupiny působit jako facilitátor        
  • způsobilým výdajem je super hrubá mzda
 • 001.02 Náklady na mzdu a odměnu nebo výdaje za služby pro ostatní členy operační skupiny
  • způsobilým výdajem je super hrubá mzda
 • 001.03 Cestovní náklady
  • doprava členů operační skupiny na místo konání akce
 • 001.04 Pronájem sálů – místností
  • místnosti, kde se bude operační skupina scházet, nebo stánek, který využije k prezentaci na odborných akcích, polních dnech
 • 001.06 Náklady na zapůjčení techniky
  • pronájem technického vybavení pro zabezpečení prezentací, videoprezentací
 • 001.07 Tisk informačních letáků a jejich distribuce a publikace v tisku a odborné literatuře
 • 001.08 účast na konferencích, odborných akcích a polních dnech
  • proplácena bude žadateli aktivní (prezentace vlastních výsledků) i pasivní účast (poslech) na těchto akcích

 

Kód 002 Přímé náklady projektu

 • 002.01 Investice a neinvestiční materiál do výroby nových produktů, postupů a technologií
  • v případě neinvestičního materiálu se jedná o drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč
 • 002.08 Služby související s projektem
  • zřízení internetových stránek pro šíření výsledků projektu prostřednictvím služby externího dodavatele (jedná se o prvotní zřízení bez další údržby a pořízení PC a dalších s tím souvisejícího software a hardware)
  • využití služeb externích poradců (mimo činností brokera/ostatních členů operační skupiny)

Náklady na pořádání vlastních akcí, na kterých by byly prezentovány výsledky projektu, nebudou způsobilé, tzn., jejich proplacení nebude v rámci dotace možné. Náklady vzniklé účastí na akcích pořádaných jiným subjektem budou způsobilé v rámci výše uvedených kódů a limitů, které jsou uvedeny v Pravidlech pro uvedenou operaci.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené