KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 ze dne 27. 10. 2016

02/11/16
Kateřina Patočková

Upřesňující výklady k pravidlům

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 ze dne 27. 10. 2016

V Praze dne 27. října 2016 – ŘO  OP  Rybářství  vydává  pro  žadatele/příjemce  upřesňující  výklady  k  Pravidlům pro opatření 2.1. Inovace, opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice  do  akvakultury,  opatření  2.4.  Recirkulační  zařízení  a  průtočné  systémy s dočišťováním a pro opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

Přílohy:

Upřesňující výklad k Pravidlům 2.1. – 1. výzva, verze 2

Upřesňující výklad k Pravidlům 2.2. záměr a) – 1. výzva, verze 2

Upřesňující výklad k Pravidlům 2.4. – 1. výzva, verze 2

Upřesňující výklad k Pravidlům 5.3. – 1. výzva, verze 2

Zařazeno v Nezařazené