KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výměra honiteb by se neměla snižovat

16/11/16
Kateřina Patočková

Agrární komora ČR s drobnými výhradami akceptuje návrh novely zákona, ale trvá na tom, aby byla Ministerstvem zemědělství, potažmo ministrem zemědělství, dodržena deklarovaná podmínka, a to stažení návrhu novely z legislativního procesu, pokud by v průběhu projednávání mělo dojít k prolomení výměry 500 ha, jako minimální hranice pro uznání honiteb

Výměra honiteb by se neměla snižovat

Agrární komora ČR s drobnými výhradami akceptuje návrh novely zákona, ale trvá na tom, aby byla Ministerstvem zemědělství, potažmo ministrem zemědělství, dodržena deklarována podmínka, a to stažení návrhu novely z legislativního procesu, pokud by v průběhu projednávání mělo dojít k prolomení výměry 500 ha, jako minimální hranice pro uznání honiteb.

Agrární komora ČR v tomto ohledu, podobně jako Mze, nesouhlasí s tím, aby byly nově vytvářeny honitby menší než 500 ha. V důsledku tvorby těchto nových honiteb by zcela jednoznačně hrozila paralyzace mysliveckého hospodaření v honitbách, snížení odlovu zvěře a tím pádem i možné zvýšení škod způsobených zejména spárkatou zvěří.  

Již na začátku projednávání novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, Agrární komora České republiky po jejím zevrubném prostudování vznesla celou řadu zásadních i doporučujících připomínek, obdobně jako další oslovené resorty a další nevládní organizace. Dohromady se na ministerstvu sešlo více než 360 stran připomínek.   

Po vypořádání připomínek, které proběhlo dne 15. září tohoto roku v Brandýse nad Labem,  bylo více než 60 % zásadních připomínek vznesených Agrární komorou ČR akceptováno.
        

Více informací:
Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz

zdroj: Agrární komora České republi

Zařazeno v Nezařazené