KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

14/11/16
Kateřina Patočková

Od 1. 11. 2016 se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění opatření společné organizace na trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2015 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a nařízení vlády č. 341/2016 Sb.

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

V Praze 11. 11. 2016 – Od 1. 11. 2016 se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a nařízení vlády č. 341/2016 Sb.

Vkládá se nový § 11b, který upravuje lhůtu pro podání předběžného oznámení o provedení opatření, lhůtu pro podání žádosti o poskytnutí podpory, výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy a maximální výši částky podpory na dočasná mimořádná podpůrná opatření za období  2016/2017 pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení.

Oddělení organizací producentů a mléka

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené