KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO 2017 představí reálná řešení adaptace na změnu klimatu

05/12/16

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO představí  reálná řešení adaptace na změnu klimatu Od 11. do 14. května 2017 proběhne na brněnském výstavišti Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, jehož hlavním tématem je udržení vody v krajině. Celkový záběr akce je širší a obsahuje téměř všechny oblasti související s globální klimatickou změnou a adaptačními […]

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO představí

 reálná řešení adaptace na změnu klimatu

Od 11. do 14. května 2017 proběhne na brněnském výstavišti Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, jehož hlavním tématem je udržení vody v krajině.

Celkový záběr akce je širší a obsahuje téměř všechny oblasti související s globální klimatickou změnou a adaptačními opatřeními. Souběžně se budou konat Národní výstava hospodářských zvířat, mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti.

Hlavním cílem doprovodného programu veletrhu NATUR EXPO BRNO je představení reálných a udržitelných řešení adaptace na změnu klimatu přijatelných pro společnost i krajinu. Součástí prezentace těchto opatření budou také možnosti financování jejich realizace. Pro širší veřejnost bude součástí doprovodných programů také osvěta.

Doprovodné programy se budou odehrávat v centrální expozici s vodním tokem, na pódiu, v konferenčních sálech a na expozicích partnerů z řad státních institucí, výzkumných ústavů a vysokých škol.

Nabídka pro vystavovatele

Na veletrh NATUR EXPO BRNO zveme také vystavovatele s výrobky a službami souvisejícími s životním prostředím, udržením vody v krajině, adaptačními opatřeními v nejširším pojetí a řešeními následků extrémů počasí pro zemědělce.

Velkou výhodou vystavovatelů NATUR EXPO BRNO je obecné informační zázemí tvořené centrální expozicí, doprovodným programem, expozicemi partnerů a poradenstvím týkajícím se financování.

Návštěvníci, tj. zemědělci, představitelé obcí, církví, majitelé lesů a dalších pozemků si tedy mohou na jednom místě zjistit všechny potřebné informace k realizaci a současně získat přehled o řešeních, která dodavatelé nabízejí.

Při podání přihlášky do 15. ledna získají vystavovatelé slevu 10 % na výstavní plochu.

Výběr z připravovaných doprovodných programů

  • Konference o přípravě České republiky na změnu klimatu organizovaná Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a dalšími institucemi, akce navazuje na konferenci konanou 10. listopadu na Mendelově univerzitě v Brně
  • Ochrana před povodněmi, údržba vodních nádrží a toků
  • Monitorování sucha
  • Prezentace vlivů extrémních výkyvů na sady a zahrady, změny lesů, vliv škůdců na rostliny a dřeviny, praktické ukázky střešních zahrad, bezúdržbové záhony ve městech, šíření chorob a škůdců, ukázka stromů hybridů
  • Šetrné hospodaření s vodou, závlahy
  • Protierozní opatření

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Jiří Palupa
Tisk a Public Relations
tel.: +420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno