KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií

29/12/16

Metodika

Cílem této metodiky je shrnout současné poznatky o vlivu, příčinách a mechanismu působení sucha, nepříznivých teplot na příjem a využití živin rostlinami a nastínit postupy pro omezení jejich negativního dopadu. Prohloubení znalostí o působení nepříznivých faktorů v procesu růstu rostlin a procesu tvorby výnosu by mělo umožnit efektivnější využití možných opatření v zemědělské praxi. V první části metodiky je podán stručný přehled vlivu nepříznivých faktorů na fyziologické procesy v rostlině spojené s příjmem a využitím živin. Z mechanismu jejich působení vyplývá, že v polním produkci je nutné využívat kombinace více postupů, protože (s výjimkou závlahy) neexistuje žádný agrotechnický zásah, který by negativní působení stresů plně eliminoval. Opatření začínají u péče o kvalitu půdy, nezbytné je šetření vodou v celém osevním postupu, výběr vhodné technologie zpracování půdy, zajištění optimální a vyrovnané zásoby přístupných živin v půdě a vytvoření podmínek pro dobrý rozvoj kořenového systému. Důležitý je výběr vhodné odrůdy, termínu setí a vytvoření správné struktury porostu a fyziologicky zdůvodněné hnojení v průběhu vegetace. Abiotické stresy ovlivňují i efektivnost aplikace hnojiv a fyziologicky účinných látek na list, proto je nezbytné reagovat na aktuální průběh počasí a odhadnout možný nástup stresu s co největším předstihem.

 

Ke stažení zde