KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádná podpora dojnice, prasnice – II. balíček

19/12/16

Mimořádná podpora dojnice, prasnice – II. balíček Sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství nejpozději do 15. prosince 2016, po stanovení sazby bude zahájeno vydávání rozhodnutí. Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme proto žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání a toto […]

Mimořádná podpora dojnice, prasnice – II. balíček

Sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství nejpozději do 15. prosince 2016, po stanovení sazby bude zahájeno vydávání rozhodnutí.
Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme proto žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání a toto odeslali prostřednictvím Portálu farmáře nebo papírově doručili na příslušný Regionální odbor SZIF.

celá tisková zpráva:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1481038484549.pdf

formulář vzdání se práva na odvolání:
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Fzv%2Fmpp2%2F1479195518968%2F1479195707705.pdf

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »