KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová koncepce veletrhů zaměřených na živočišnou výrobu má u vystavovatelů úspěch

19/12/16

Nová koncepce veletrhů zaměřených na živočišnou výrobu má u vystavovatelů úspěch Doprovodný program s šampionáty skotu U Národní výstavy hospodářských zvířat bude po celé čtyři dny probíhat doprovodný program. Časový harmonogram se stále upřesňuje, nicméně už nyní lze potvrdit, že proběhnou Národní šampionát holštýnského skotu, Národní šampionát plemene brown swiss, Národní šampionát skotu jersey a […]

Nová koncepce veletrhů zaměřených na živočišnou výrobu má u vystavovatelů úspěch

Doprovodný program s šampionáty skotu

U Národní výstavy hospodářských zvířat bude po celé čtyři dny probíhat doprovodný program. Časový harmonogram se stále upřesňuje, nicméně už nyní lze potvrdit, že proběhnou Národní šampionát holštýnského skotu, Národní šampionát plemene brown swiss, Národní šampionát skotu jersey a soutěžní přehlídka českého strakatého skotu.

Národní šampionát plemen masného skotu proběhne od čtvrtka do soboty. Jednotlivé dny od čtvrtka do neděle budou věnovány chovatelům hospodářských zvířat. Svůj den budou mít například chovatelé holštýnského skotu, chovatelé českého strakatého skotu nebo chovatelé koní.

Nová koncepce veletrhů zaměřených na živočišnou výrobu má u vystavovatelů úspěch

Zhruba za půl roku zahájíme na brněnském výstavišti Národní výstavu hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH.

Měsíc pak zbývá do řádného termínu podání přihlášky – do 15. ledna 2017. Při dodržení tohoto termínu mohou vystavovatelé získat desetiprocentní slevu na výstavní plochu.

Nová koncepce veletrhů zaměřených na živočišnou výrobu slaví u vystavovatelů úspěch. Přihlášeny jsou už desítky firem a s dalšími průběžně komunikujeme. Oddělení tématu živočišné výroby do samostatného projektu se ukázalo jako správný krok a nepochybně přinese vystavovatelům komerční úspěch.

Jednotlivé části Veletrhů pro chov, myslivost a krajinu do sebe dobře zapadly

Souběžně s Národní výstavou hospodářských zvířat a veletrhem ANIMAL TECH proběhnou také Národní výstava myslivosti a Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Všechny čtyři akce se prezentují pod názvem Veletrhy pro chov, myslivost a krajinu.

S postupujícími přípravami se ukazuje, že všechny čtyři veletržní akce se vhodně doplňují a pozitivně reagují i vystavovatelé z výstavy myslivosti i veletrhu NATUR EXPO BRNO. Pro ANIMAL TECH znamená tato kombinace větší motivaci zemědělců a chovatelů k návštěvě výstaviště. Myslivost je koníčkem velké části zemědělců a první ročník veletrhu NATUR EXPO BRNO je zaměřen na udržení vody v krajině.

Součástí tohoto veletrhu bude také interaktivní expozice prezentující důsledky klimatické změny a poradenství pro zemědělce, jak se následkům změny klimatu přizpůsobit a jak hospodařit v nových podmínkách. Připraveny jsou ukázky konkrétních adaptačních opatření a způsobů jejich financování.

Informace ze dne 7.12.2016

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Jiří Palupa
Tisk a Public Relations
tel.: +420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz
http://www.bvv.cz/animal-tech, http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno