KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018

07/12/16
Kateřina Patočková

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018 24.11.2016 – Na základě vyhodnocení biofyzikálních kritérií na území ČR (tzv. 1. krok vymezení) a provedení ekonomického zhodnocení zemědělské produkce těchto oblastí (tzv. 2. krok vymezení) byl MZe ve spolupráci s ÚZEI připraven seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí […]

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018

24.11.2016 – Na základě vyhodnocení biofyzikálních kritérií na území ČR (tzv. 1. krok vymezení) a provedení ekonomického zhodnocení zemědělské produkce těchto oblastí (tzv. 2. krok vymezení) byl MZe ve spolupráci s ÚZEI připraven seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC, Areas with Natural Constraints). Jedná se o pracovní dokument, který bude projednáván s Evropskou komisí. Nejedná se proto o finální seznam, na základě kterého by bylo možno zakládat právní nárok o dotaci. Konečná verze seznamu bude uvedena v příloze příslušného národního právního předpisu.  

Tipy pro vyhledávání: Seznam je řazen abecedně podle názvu katastrálního území (k.ú.). pro vyhledávání je možné použít filtr podle názvu nebo čísla k.ú.

Seznam obsahuje pouze k.ú. která byla, jsou nebo budou vymezena jako ANC. Území nově zařazená jsou v seznamu vyznačena modrou barvou, území, která od roku 2018 zařazena do ANC nebudou jsou vyznačena červenou barvou. Území, která byla zařazena do LFA a jsou nadále vymezena jako ANC, jsou uvedena černě.   

Přílohy

    Mapa ANC od roku 2018 – diferenciace ostatních oblastí (PNG, 441 KB)
    Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018. (XLS)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené