KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zveřejnění výše sazby mimořádné podpory (II. balíček)

19/12/16

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY (II. balíček)  na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby V Praze dne 15. prosince 2016 – V souvislosti s administrací mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, SZIF zveřejňuje dle § 5 nařízení vlády č. 365/2016 Sb., výši […]

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY (II. balíček)

 na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích

živočišné výroby

V Praze dne 15. prosince 2016 – V souvislosti s administrací mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, SZIF zveřejňuje dle § 5 nařízení vlády č. 365/2016 Sb., výši sazby.

Výše sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka je stanovena podle § 3 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. na částku 910,12 Kč na 1 krávu (51 ks a více).

Zvýšená sazba mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka je stanovena podle § 6 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. na částku 1092,14 Kč na 1 krávu (3 až 50 ks).

Výše sazby mimořádné podpory na chov prasnic je stanovena podle § 4 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. na částku 2 413,13 Kč na 1 prasnici (3 ks a více).

Státní zemědělský intervenční fond
Ing. Michal Barbuš
Vedoucí oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »