KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace na VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ v roce 2017

12/01/17
Kateřina Patočková

SZIF zveřejňuje finanční částku určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření

Dotace na VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ v roce 2017

V Praze dne 5. ledna 2017 – Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2017 příspěvek Unie  na  provádění  opatření  na  podporu  včelařství  v rámci  Českého  včelařského  programu 1 250 510 EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít tak činí 67 580 061 Kč.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2016 ve výši 27,021 CZK/EUR.

Ing. Michal Barbuš, v.r.
Vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené