KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti ze dne 22. 12. 2016

06/01/17
Kateřina Patočková

Žádost o dotaci (PIZČ HRDP) a Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) se podívají od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti ze dne 22. 12. 2016

V Praze dne 22. prosince 2016 – Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2017 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána NOVĚ na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“),  který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:

  • v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
  • v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.

U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé, kteří:

  • v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení);
  • v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.

Ing. Lukáš Pelle
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené